Polityka prywatno艣ci

Zrzeczenie si臋 odpowiedzialno艣ci

Informacje przedstawione na tej stronie nie zast臋puj膮 opinii lekarza. W razie w膮tpliwo艣ci, popro艣 o opini臋 medyczn膮.

Nasza strona nie jest substytutem specjalistycznej porady. We wszystkich podej艣ciach terapeutycznych zawsze zalecana jest porada lekarza. Tylko pracownik s艂u偶by zdrowia posiadaj膮cy wiedz臋 na temat historii choroby b臋dzie w stanie poprowadzi膰 Ci臋 do wyboru odpowiedniego leczenia.

Strona uczestniczy r贸wnie偶 w r贸偶nych programach partnerskich i czasami odzyskuje prowizj臋 od sprzeda偶y dokonanej na niekt贸rych stronach dost臋pnych z link贸w znajduj膮cych si臋 na stronie.

Linki afiliacyjne przekierowuj膮 jednak u偶ytkownika Internetu do aptek zatwierdzonych i autoryzowanych na poziomie europejskim i uznanych za powa偶ne, w szczeg贸lno艣ci Treated.

W 偶adnym wypadku wspomniana strona nie kupuje, nie magazynuje ani nie sprzedaje lek贸w wymienionych w tre艣ci. RevistaNamaste nie jest e-commerce ani aptek膮 internetow膮.

Informacje prawne
1. Prezentacja strony.

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, u偶ytkownicy strony internetowej acne-answers.org s膮 informowani o to偶samo艣ci r贸偶nych podmiot贸w zaanga偶owanych w jej tworzenie i monitorowanie:

W艂a艣ciciel: Tr膮dzik Odpowiedzi
Stw贸rca: Tr膮dzik Odpowiedzi
Kierownik publikacji: RevistaNamaste 鈥 Skontaktuj si臋 z nami tutaj
Osob膮 odpowiedzialn膮 za publikacj臋 jest osoba fizyczna lub prawna.
Webmaster: RevistaNamaste 鈥 Skontaktuj si臋 z nami tutaj
Kredyty :
Subdelirium.com Wz贸r zawiadomienia prawnego jest oferowany przez Subdelirium.com Wz贸r zawiadomienia prawnego

2. Og贸lne warunki korzystania z serwisu i oferowanych us艂ug.

Korzystanie z serwisu acne-answers.org oznacza pe艂n膮 i ca艂kowit膮 akceptacj臋 og贸lnych warunk贸w u偶ytkowania opisanych poni偶ej. Niniejsze warunki u偶ytkowania mog膮 by膰 w ka偶dej chwili modyfikowane lub uzupe艂niane, dlatego te偶 u偶ytkownicy strony internetowej acne-answers.org s膮 proszeni o regularne ich przegl膮danie.

Ta strona jest normalnie dost臋pna dla u偶ytkownik贸w przez ca艂y czas. Jednak偶e RevistaNamaste mo偶e podj膮膰 decyzj臋 o przerwaniu dost臋pu w celu przeprowadzenia konserwacji technicznej, w kt贸rym to przypadku do艂o偶y stara艅, aby poinformowa膰 u偶ytkownik贸w z wyprzedzeniem o datach i godzinach interwencji.

Strona acne-answers.org jest regularnie aktualizowana przez RevistaNamaste. Podobnie, informacje prawne mog膮 by膰 zmieniane w ka偶dej chwili: s膮 one jednak wi膮偶膮ce dla u偶ytkownika, kt贸ry jest proszony o jak najcz臋stsze odwo艂ywanie si臋 do nich w celu ich odczytania.

3. Opis 艣wiadczonych us艂ug.

Celem strony internetowej acne-answers.org jest dostarczenie informacji dotycz膮cych ca艂ej dzia艂alno艣ci firmy.

RevistaNamaste stara si臋 dostarcza膰 jak najdok艂adniejsze informacje na stronie acne-answers.org. Nie mo偶e ona jednak ponosi膰 odpowiedzialno艣ci za pomini臋cia, nie艣cis艂o艣ci i braki w aktualizacji, spowodowane przez ni膮 sam膮 lub przez partner贸w zewn臋trznych, kt贸rzy dostarczaj膮 jej tych informacji.

Wszystkie informacje podane na stronie acne-answers.org maj膮 charakter wy艂膮cznie informacyjny i mog膮 ulec zmianie. Co wi臋cej, informacje na stronie acne-answers.org nie s膮 wyczerpuj膮ce. Podlega on modyfikacjom, kt贸re zosta艂y wprowadzone od czasu umieszczenia go w sieci.

4. Ograniczenia umowne dotycz膮ce danych technicznych.

Strona wykorzystuje technologi臋 JavaScript.

Strona nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek szkody materialne zwi膮zane z korzystaniem z niej. Ponadto, u偶ytkownik strony zobowi膮zuje si臋 do dost臋pu do niej za pomoc膮 najnowszego, wolnego od wirus贸w sprz臋tu oraz najnowszej generacji, aktualnej przegl膮darki.

5. W艂asno艣膰 intelektualna i podrabianie.

RevistaNamaste jest w艂a艣cicielem praw w艂asno艣ci intelektualnej lub posiada prawa do u偶ytkowania wszystkich element贸w dost臋pnych na stronie, w szczeg贸lno艣ci tekst贸w, obraz贸w, grafiki, logo, ikon, d藕wi臋k贸w, oprogramowania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci element贸w strony, bez wzgl臋du na zastosowane 艣rodki lub procesy, jest zabronione, chyba 偶e za uprzedni膮 pisemn膮 zgod膮 : RevistaNamaste.

Ka偶de nieuprawnione u偶ycie strony lub jej element贸w b臋dzie uznane za naruszenie prawa i b臋dzie 艣cigane zgodnie z postanowieniami artyku艂贸w L.335-2 i nast臋pnych Kodeksu W艂asno艣ci Intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialno艣ci.

RevistaNamaste nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek bezpo艣rednie lub po艣rednie uszkodzenia sprz臋tu u偶ytkownika podczas dost臋pu do strony internetowej acne-answers.org, wynikaj膮ce albo z u偶ycia sprz臋tu, kt贸ry nie spe艂nia specyfikacji wskazanych w punkcie 4, albo z pojawienia si臋 b艂臋du lub niezgodno艣ci.

RevistaNamaste nie ponosi r贸wnie偶 odpowiedzialno艣ci za szkody po艣rednie (takie jak utrata firmy lub utrata mo偶liwo艣ci) wynikaj膮ce z korzystania z witryny acne-answers.org.

Interaktywne obszary (mo偶liwo艣膰 zadawania pyta艅 w obszarze kontaktowym) s膮 dost臋pne dla u偶ytkownik贸w. RevistaNamaste zastrzega sobie prawo do usuwania, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich tre艣ci zamieszczonych w tej dziedzinie, kt贸re s膮 niezgodne z przepisami obowi膮zuj膮cymi we Francji, w szczeg贸lno艣ci z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych. RevistaNamaste zastrzega sobie r贸wnie偶 prawo do poci膮gni臋cia u偶ytkownika do odpowiedzialno艣ci na mocy prawa cywilnego i/lub karnego, w szczeg贸lno艣ci w przypadku wiadomo艣ci o charakterze rasistowskim, obra藕liwym, oszczerczym lub pornograficznym, niezale偶nie od wykorzystywanego medium (tekst, zdj臋cia, itp.).

7. Zarz膮dzanie danymi osobowymi.

We Francji dane osobowe s膮 chronione w szczeg贸lno艣ci przez ustaw臋 nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustaw臋 nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego i dyrektyw臋 europejsk膮 z dnia 24 pa藕dziernika 1995 r.

Podczas korzystania ze strony acne-answers.org mog膮 by膰 zbierane nast臋puj膮ce dane: adres URL link贸w, poprzez kt贸re u偶ytkownik uzyska艂 dost臋p do strony acne-answers.org, dostawca dost臋pu u偶ytkownika, adres IP u偶ytkownika.

W ka偶dym przypadku, RevistaNamaste gromadzi dane osobowe u偶ytkownika jedynie w celu 艣wiadczenia okre艣lonych us艂ug oferowanych przez stron臋 internetow膮 acne-answers.org. U偶ytkownik przekazuje te informacje z pe艂n膮 znajomo艣ci膮 fakt贸w, w szczeg贸lno艣ci podczas samodzielnego wprowadzania danych. U偶ytkownik strony internetowej acne-answers.org jest nast臋pnie informowany, czy jest zobowi膮zany do podania tych informacji, czy te偶 nie.

Zgodnie z przepisami art. 38 i nast臋pnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o informatyce, aktach i wolno艣ciach, wszyscy u偶ytkownicy maj膮 prawo dost臋pu do dotycz膮cych ich danych osobowych, ich poprawiania i sprzeciwiania si臋 im poprzez z艂o偶enie pisemnego i podpisanego wniosku, do kt贸rego do艂膮czona jest kopia dokumentu to偶samo艣ci z podpisem posiadacza, okre艣laj膮cego adres, na kt贸ry nale偶y przes艂a膰 odpowied藕.

呕adne dane osobowe u偶ytkownika strony acne-answers.org nie s膮 publikowane bez jego wiedzy, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek no艣niku osobom trzecim. Tylko w przypadku zakupu RevistaNamaste i jego praw, informacje zostan膮 przekazane potencjalnemu nabywcy, kt贸ry z kolei b臋dzie zobowi膮zany do przechowywania i modyfikowania danych u偶ytkownika strony acne-answers.org.

Strona nie jest zg艂oszona do CNIL, poniewa偶 nie gromadzi danych osobowych .

Bazy danych s膮 chronione przez przepisy ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponuj膮cej dyrektyw臋 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Hipertekstowe linki i ciasteczka.

Strona acne-answers.org zawiera szereg hiper艂膮czy do innych stron, utworzonych za zgod膮 RevistaNamaste. Jednak偶e, RevistaNamaste nie jest w stanie sprawdzi膰 zawarto艣ci tych stron internetowych i dlatego nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za ich zawarto艣膰.

Przegl膮danie strony acne-answers.org mo偶e spowodowa膰 zainstalowanie na komputerze u偶ytkownika plik贸w cookie. Plik cookie jest ma艂ym plikiem, kt贸ry nie pozwala na identyfikacj臋 u偶ytkownika, ale zapisuje informacje zwi膮zane z nawigacj膮 komputera na stronie. Uzyskane w ten spos贸b dane maj膮 na celu u艂atwienie p贸藕niejszej nawigacji na stronie, a tak偶e umo偶liwienie r贸偶nych 艣rodk贸w cz臋stotliwo艣ci.

Odmowa zainstalowania pliku cookie mo偶e spowodowa膰 brak mo偶liwo艣ci dost臋pu do niekt贸rych us艂ug. Jednak偶e, u偶ytkownik mo偶e skonfigurowa膰 sw贸j komputer w nast臋puj膮cy spos贸b, aby odm贸wi膰 instalacji plik贸w cookie:

W zak艂adce Internet Explorer: zak艂adka narz臋dzi (ikona cog w prawym g贸rnym rogu) / opcje internetowe. Kliknij na 芦 Poufno艣膰 禄 i wybierz 芦 Zablokuj wszystkie pliki cookie 禄. Walidacja na Ok.

W zak艂adce Firefox: w g贸rnej cz臋艣ci okna przegl膮darki kliknij na przycisk Firefox, a nast臋pnie przejd藕 do zak艂adki Opcje. Kliknij na zak艂adk臋 芦 Prywatno艣膰 禄.
Ustaw Regu艂y zachowania na: u偶yj niestandardowych ustawie艅 dla historii. W ko艅cu usu艅 zaznaczenie, aby wy艂膮czy膰 ciasteczka.

Pod Safari: Kliknij na ikon臋 menu (symbolizowan膮 przez trybik) w prawym g贸rnym rogu przegl膮darki. Wybierz opcj臋 Ustawienia. Kliknij na Poka偶 ustawienia zaawansowane. W sekcji 芦 Prywatno艣膰 禄 kliknij na Ustawienia tre艣ci. W sekcji 芦 Ciasteczka 禄 mo偶na zablokowa膰 ciasteczka.

Pod Chrome: Kliknij na ikon臋 menu (symbolizowan膮 przez trzy poziome linie) w prawym g贸rnym rogu przegl膮darki. Wybierz opcj臋 Ustawienia. Kliknij na Poka偶 ustawienia zaawansowane. W sekcji 芦 Prywatno艣膰 禄 kliknij na 芦 Preferencje 禄. W zak艂adce 芦 Prywatno艣膰 禄 mo偶na zablokowa膰 pliki cookie.

9. Obowi膮zuj膮ce prawo i jurysdykcja.

Wszelkie spory zwi膮zane z korzystaniem z serwisu acne-answers.org podlegaj膮 prawu francuskiemu. Wy艂膮czna jurysdykcja przys艂uguje w艂a艣ciwym s膮dom w Pary偶u.

10. G艂贸wne prawa, o kt贸rych mowa.

Ustawa nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r., w szczeg贸lno艣ci zmieniona ustaw膮 nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r. o informatyce, aktach i wolno艣ci.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej.

11. Leksykon.

U偶ytkownik: U偶ytkownik Internetu 艂膮cz膮cy si臋, korzystaj膮c z w/w strony.

Dane osobowe: 芦 informacje pozwalaj膮ce, w jakiejkolwiek formie, bezpo艣rednio lub po艣rednio, zidentyfikowa膰 osoby fizyczne, kt贸rych dotycz膮 禄 (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).